Despre noi
Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED)

Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) este o fundație, creată în 1965 de către Guvernul și societatea civilă din Principatul Liechtenstein, având ca scop acordarea asistenței tehnice pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare. LED activează în următoarele domenii prioritare: educație, sănătate și dezvoltare rurală, acordând atenție deosebită problemelor de gen, justiției sociale și protecției mediului înconjurător.

OBIECTIVELE NOASTRE

Filiala Fundației LED din Moldova susține un număr de proiecte care se concentrează preponderent pe îmbunătățirea calității educației și formării profesionale a tinerilor. Obiectivele fundamentale ale fundației sunt:

Corelarea învățământului

  • Consolidarea și modernizarea capacității instituțiilor educaționale de a oferi o educație echitabilă, incluzivă și de calitate, care promovează conceptul de educație centrată pe elev și de învățare pe tot parcursul vieții

Corelarea educației

  • Corelarea învățământului profesional tehnic cu necesitățile pieței muncii

Susținerea instituțiilor educaționale

  • Susținerea instituțiilor educaționale pentru a-și consolida capacitatea organizațională și competența didactică

Consolidarea capacității partenerilor strategici

  • Consolidarea capacității partenerilor strategici de a oferi formare continuă cadrelor didactice

STRATEGIA DE SUSȚINERE

În Republica Moldova, Filiala Fundației LED și-a început activitatea în septembrie 2007, axându-se preponderent asupra îmbunătățirii calității educației și formării profesionale.  În afară de finanțarea și monitorizarea diferitelor proiecte implementate de ONG-uri locale, Filiala Fundației LED a implementat proiecte în învățământul  profesional tehnic. Începând cu anul 2017, Filiala Fundației LED din Moldova și-a modificat rolul, asumându-și doar rolul de donator și continuând colaborarea cu partenerii locali. Angajamentul fundației este de a dezvolta parteneriate cu structurile guvernamentale, cu actorii societății civile și cu implementatori de proiecte din Republica Moldova, in vederea asigurării un impact durabil asupra sistemului educațional si beneficiarilor acestuia.

ECHIPA

Diana Gamureac
Financial manager
Poverjuc Oxana
Director
Cuciuc Zinaida
Contabil

LED.MD © 2024. All Rights Reserved.

Site web realizat de PRIDE

în sus