Învăţămîntul Vocaţional

Statut S-a încheiat
Durată 01 aprilie 2020 - 31 martie 2022 (24 de luni)
Beneficiari 25-30 (viitorii) profesori de limba engleză/franceză

160-190 de elevi de școală primară

40 de studenți VET (gastronomie)

Organizația de implementare Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED)
Parteneri de implementare Centrul de excelență în construcții (CEC)
Grupuri țintă Viitori instalatori de sisteme fotovoltaice, de sisteme solare termice, companii care activează în acest sector, toate persoanele interesate de sursele de energie regenerabilă (SER) din Moldova.
Buget 327'189 EUR Bugetul total al proiectului Contribuția LED: 327'189 EUR

Rezumatul proiectului:

Moldova are aproximativ 2300 de ore de soare anual. De asemenea, în ultimii ani, au apărut mai multe companii care doresc să ofere oportunități pentru utilizarea instalațiilor de conversie a energiei solare. Cu toate acestea, Moldova importă peste 90% din energia electrică. Una dintre cauzele utilizării reticente a centralelor de conversie a energiei solare este lipsa forței de muncă calificate, dar și insuficienta conștientizare a publicului cu privire la beneficiile utilizării acestor tehnologii.
Because the technological areas of solar energy conversion are relatively new and are a product of economic interconnections, the specific occupations in the field are similar in different countries. According to experts, the following basic occupations in installation and maintenance of solar energy conversion equipment can be highlighted:

  • Inginerii specializați în echipamente de conversie a energiei solare proiectează elementele de conversie, proiectează asamblarea și instalarea acestora și planifică lucrările de instalare, asamblare și întreținere a echipamentelor. Formarea lor inițială se desfășoară în universități. Specializările (formare continuă) în echipamente de conversie electrică sau termică pot fi efectuate în universități sau în companii private, autorizate pentru furnizarea de programe de formare în domeniul menționat; 

  • Tehnicienii specializați în echipamente de conversie a energiei solare execută lucrări tehnice, mai mici ca volum de activitate independentă în comparație cu lucrările efectuate de ingineri. Tehnicienii obțin pregătirea inițială în facultăți. Tehnicienii pot participa la activități de formare continuă (în domenii de conversie termică sau electrică a energiei solare) în universități, alte colegii, companii private acreditate pentru furnizarea de servicii de formare continuă în sistemul RES.

  • Instalatorii pentru instalarea echipamentelor de conversie a energiei solare instalează echipamente de conversie a energiei solare și asigură întreținerea acestora. Instalatorii sunt instruiți în școli profesionale sau în companii acreditate pentru formarea personalului în domeniile conversiei energiei solare.

  • Asamblatorii de sisteme fotovoltaice conectează sistemele fotovoltaice la rețelele electrice. Asamblatorii sunt pregătiți în școli profesionale sau în companii acreditate pentru formarea personalului în domeniul fotovoltaic.

  • Specialiștii în gestionarea electronică a instalațiilor fotovoltaice supraveghează gestionarea electronică a sistemelor fotovoltaice și transferul de informații de la sistemele fotovoltaice către factorii responsabili de exploatarea și întreținerea sistemelor. Acești specialiști sunt pregătiți în instituții de formare în domeniul IT.

OBIECTIV GENERAL: Republica Moldova dispune de capacități de bază în ceea ce privește oferirea de cursuri de formare pentru instalatori în domeniul conversiei energiei solare, în conformitate cu cerințele UE.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Rezultatul 1: Moldova dispune de un cadru de reglementare necesar pentru formarea instalatorilor pentru conversia termică și electrică a energiei solare: 

  • instalatori de sisteme solare fotovoltaice

  • instalatori de sisteme solare termice

  • instalatori de sisteme geotermice de mică adâncime și pompe de încălzire

Rezultatul 2: Învățământul și formarea profesională din Republica Moldova dispune de capacitățile necesare pentru formarea inițială a instalatorilor de conversie termică și conversie electrică a energiei solare

LED.MD © 2023. Toate drepturile rezervate.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus