Pas-cu-pas Moldova

Promovarea unei înțelegeri comune a calității în educație

Statut Activ
Durată 01.01.2016-31.12.2018
Parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Autoritățile Publice Locale, Direcţiile raionale de învățământ, tineret şi sport
Beneficiari 21 grădinițe, 15 școli primare, 6 colegii pedagogice și universități
Buget 358'200 €

Descrierea proiectului:

Faza III a proiectului Promovarea înţelegerii comune a calităţii în educaţie se bazează pe cele două faze anterioare ale proiectului  Un Start bun în viaţă pentru copiii din mediul rural din Moldova. In prima fază, Programul Educaţional Pas cu Pas (PEPP)  a oferit asistenţă tehnică ( seminare şi activităţi de mentorat) pentru 65 instituţii preşcolare şi Centre comunitare nou create (de ME prin granturi internaţionale), precum şi pentru 33 grădiniţe raionale în care au fost create centre de resurse,  îndrumând personalul acestor instituţii să abordeze o educaţie de calitate centrată pe copil (valorificând experienţa PEPP din 1994);  în faza  a doua, sprijinind în continuare dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale din 38 instituţii preşcolare, proiectul s-a axat pe noi aspecte, promovând o abordare sistemică a schimbărilor, având ca bază pentru expresia calităţii principiile educaţiei centrate pe copil/persoana care învaţă: asigurarea continuităţii practicilor educaționale de calitate şi facilitarea tranziţiei copiilor de la grădiniță la școală (30 şcoli - instituţii primare, gimnazii, licee),  precum şi racordarea practicilor pedagogice de la treptele preşcolară şi primară în baza abordării holiste a dezvoltării copilului. Pentru un impact mai mare a schimbărilor din sistem, în sprijinirea sectorului educaţiei timpurii, s-a văzut necesitatea ca formarea iniţială a CD să meargă în pas cu aceste schimbări, iar Programul Pas cu Pas, ca membru al ISSA a avut cu ce contribui la această modernizare prin pachetul comprehensiv de materiale ca expresie a calităţii în formula educaţiei centrate pe copil, care face legătura dintre teorie şi practică. Sprijinirea procesului de modernizare a pregătirii cadrelor didactice în instituţiile de formare iniţială (4 universităţi şi 3 colegii pedagogice), punând la bază experienţa de mai mulţi ani practicienilor din Program şi materialele-resursă ale ISSA în promovarea calităţii.

Obiective:

Obiectivul Programului Pas-cu-Pas este promovarea unei înțelegeri comune a principiilor educației centrate pe copil la toate ciclurile educaționale preuniversitare, susținerea unei noi modalități de dezvoltare profesională la locul de muncă şi îmbunătăţirea ofertei de formare iniţială a cadrelor didactice.

Arhivă:

Rezultate scontate:

 1. Seminare centrale şi ateliere de lucru în stabilirea credibilității între evaluatori pentru formatorii-mentori de la treptele primară şi preșcolară (continuăm să investim în  experții naționali - promotori ai educației centrate pe copil – practicieni, formatori, mentori - care aplică şi promovează principiile educației centrate pe cel ce învaţă)

 2. Seminare centrale pentru metodiştii din cele 21 instituţii preşcolare implicate în proiect

 3. Vizite de observare şi mentorat în 21 instituţii preşcolare

 4. Seminare centrale pentru cadrele didactice de la ciclul primar din 15 școli

 5. Seminare organizate în 15 şcoli pentru colectivele pedagogice

 6. Seminare şi ateliere pentru reprezentanții de la instituțiile pedagogice (colegii şi universităţi)

Realizări:

 • 65 de grădinițe și centre comunitare (CC) din zonele rurale și 33 de grădinițe din districtele magnetice au beneficiat de instruire și mentorat privind aplicarea unei abordări centrate pe copil.
 • Dezvoltarea continuă a capacității cadrelor didactice partenere de a promova și de a aplica principiile educației centrate pe copil.
 • Elaborarea unui pachet cuprinzător de materiale pentru promovarea calității în educația timpurie a copiilor (inclusiv în școala primară timpurie).
  Sprijinirea modernizării pregătirii anterioare formării cadrelor didactice în 7 universități și colegii pedagogice în conformitate cu metodologia centrată pe copil (pe baza noilor materiale din pachetul de calitate.
 • AISS și stabilirea de legături cu noile documente de politică națională - seturi de standarde pentru profesori și standarde de învățare și dezvoltare timpurie).
 • Stabilirea unei cooperări mai strânse între cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar, în conformitate cu abordarea centrată pe copil.

LED.MD © 2023. Toate drepturile rezervate.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus