Învăţămîntul Vocaţional

CONSEPT IV - Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova

Statut În derulare
Durată 01.01.2019 - 31.12.2021
Implementatori Asociația Educație pentru Dezvoltare
Parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Universitatea Tehnică din Moldova, Pro Didactica; Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului
Co-partneri Fundația Medicor
Beneficiari 15 instituții educaționale
Buget 1’839’755 €

Descrierea proiectului:

CONSEPT IV își va concentra mai mult atenția asupra componentei educaționale. Aceasta presupune schimbarea accentului de pe susținerea unor meserii specifice pe aspectele generale ale predării, învățării și evaluării. Proiectul vine să complementeze eforturile altor actori angajați în sectorul Învățământului Profesional Tehnic (IPT) cu o strategie de intervenție care va asigura rezultate concrete la diferite nivele: la nivel de școală (15 școli profesionale), la nivel meso (Departamentul Formare Continuă al UTM) și la nivel macro (MECC).

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea ofertei educaționale în cadrul Învățământului Profesional Tehnic, astfel ca instruirea profesională să devină mai calitativă şi mai eficientă.

Rezultate scontate:

  1. Consolidarea DFC. Proiectul continuă să susțină Departamentul de Formare Continuă din cadrul UTM (DFC) în vederea îmbunătățirii ofertei de cursuri metodologice și transformării acestora în formatul de învățare mixtă, combinând contactul direct cu instruirea online. Evaluarea Cunoștințelor este primul modul ajustat la formatul de învățare mixtă, completat de un alt modul în proces de elaborare, numit Evaluarea Abilităților. Alte module vor fi ajustate pe parcurs. În acest mod, DFC va dispune de o ofertă bună, modernă de servicii de formare pentru cadre didactice din IPT.

  2. Dezvoltarea organizațională a instituțiilor educaționale. Proiectul își propune să sprijine managerii școlari prin oferirea instruirilor pe diverse subiecte legate de managementul educațional și instituțional precum și pe subiecte selectate de administrația școlilor. CONSEPT va susține școlile-partenere în aplicarea corespunzătoare a instrumentelor privind calitatea managementului școlar.

  3. Participarea elevilor în procesul de luare a deciziilor. Consiliile școlare sunt împuternicite să pledeze mai activ pentru schimbări. Pe lângă Consiliului National al elevilor, CONSEPT sprijină consiliile locale ale elevilor, scopul cărora este de a-și elabora propria agendă și de a susține schimbările în școală. De asemenea, un șir de activități vor fi dedicate administrației și personalului școlilor în vederea sensibilizării acestora la particularitățile de vârstă ale adolescenților și la rolul consiliilor elevilor în procesul de luare a deciziilor.

  4. Promovarea calității în evaluare. CONSEPT continuă să susțină asigurarea calității procesului de evaluare prin intermediul documentelor de calificare, care în viitor vor conține o strategie de evaluare. Astfel, proiectul va susține MECC în actualizarea calificărilor cu strategii de evaluare și în elaborarea instrumentelor de evaluare prezentate în calificare pentru croitor, bucătar, electrician, sudor, tencuitor, instalator de ventilare și încălzire.

  5. Formarea cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt factor-cheie în procesul educațional. Pentru a-şi îndeplini cu succes rolul cadrele didactice trebuie să fie pregătite corespunzător pentru a răspunde la exigenţele determinate de schimbările rapide ale societăţii. Proiectul va oferi cadrelor didactice o varietate de activități de formare continuă:

– Formări metodologice: Formarea abilităților de instruire practică, Formarea abilităților de predare a cunoștințelor, Evaluarea cunoștințelor, Evaluarea abilităților, Elaborarea materialelor didactice vizuale

– Instruirea cadrelor didactice la subiectul Gândirea critică pentru formarea competențelor profesionale (CONSEPT a publicat un ghid la subiectul gândirii critice pentru ÎPT, care stă la baza acestui curs)

– Cursuri Bazele Utilizării TIC (nivel de bază și intermediar)

– Program complex de instruire Portofoliul și proiectul modular ca strategie (de formare a competențelor profesionale în învățământul profesional).

– Pentru a facilita punerea în aplicare a cunoștințelor achiziționate în cadrul formărilor, CONSEPT va susține cadrele didactice prin instruirea unor consilieri aflați în instituția respectivă.

– CONSEPT va colabora cu profesorii motivați pentru a explora posibilitățile de utilizare a instrumentelor digitale în practica lor de predare.

6. Îmbunătățirea situației din cămine. Proiectul va susține îmbunătățirea condițiile de trai în câteva cămine. Acțiunile de îmbunătățire a infrastructurii vor fi însoțite de discuții, privind modul de îmbunătățire a normelor de conduită în cămine și modul în care acestea sunt puse în aplicare. Pentru a beneficia de această susținere, vor fi selectate doar școlile care demonstrează un angajament serios pentru îmbunătățire și sunt deschise la colaborare cu elevii pentru a colecta opiniile acestora asupra respectivului proces și asupra gestionării căminelor.

LED.MD © 2024. All Rights Reserved.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus