Renewable energy

SECI - Inițiative de Dezvoltare a Competențelor în Domeniul Energiei Solare

Statut În derulare
Durată 01.01.2019 - 31.12.2021
Implementatori Asociația Educație pentru Dezvoltare
Parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Beneficiari Centrul de Excelență în Construcții (CEC), Centrul de Excelență în Energetică și Electronică (CEEE)
Buget 138’124 €

Descrierea proiectului:

Proiectul intenționează să consolideze capacitatea furnizorilor de instruiri pentru tehnologiile în utilizarea energiei solare (sisteme fotovoltaice, sisteme termice solare, pompe de căldură); astfel, contribuind la dezvoltarea sectorului energetic de surse regenerabile din Moldova.

Obiective:

  1. Consolidarea competențelor cadrelor didactice care pregătesc specialiști în domeniul energiei regenerabile: sisteme fotovoltaice, sisteme solare termice și pompe de căldură.

  2. Elaborarea materialelor și două suporturi de curs (conținuturi) pentru cadrele didactice care predau aceste cursuri.

  3. Instalarea primelor echipamente tehnice în scopuri didactice și elaborarea unui plan pentru dezvoltarea ulterioară a capacităților în aceste domenii.

Rezultate scontate:

  1. În faza pilot, SECI va implementa diferite activități pentru consolidarea capacităților de formare a celor două instituții partenere: Centrul de Excelență în Construcții (CEC) și Centrul de Excelență în Energetică și Electronică (CEEE). Proiectul va elabora primul suport de curs pe sisteme solare termice și pompe de căldură (CEC), precum și pentru sisteme fotovoltaice (CEEE). Logica este de a începe elaborarea conținuturilor (sau elementelor de curs) pentru elevi, și, în același timp, tatonarea terenului pentru elaborarea conținuturilor pentru alte grupuri țintă. Astfel, profesorii încep să lucreze cu elevii săi, înainte de a răspunde  provocărilor  de a elabora noi conținuturi pentru noi grupuri de beneficiari.
  2. Pentru a avea un feedback regulat cu privire la necesitățile de formare (de formare inițială și formare continuă) și de a motiva companiile să se implice în formare (de exemplu, în timpul examenului, dar, de asemenea, pentru realizarea practicii de producere), proiectul va angaja companii relevante din fiecare sector pentru un schimb informații în mod regulat.
  3. Proiectul va instala un sistem fotovoltaic PV foarte mic în scopuri didactice la instituția parteneră CEEE. Pe viitor, proiectul ar putea instala un  sistem fotovoltaic cu o capacitate mai mare (până la 20 kWp). În plus, se vor face primii pași în dotarea unui atelier de instruire practică pentru executarea lucrărilor de electricitate și tehnologiilor fotovoltaice.
  4. La CEC proiectul va instala o mica pompă de căldură și un dispozitiv de transfer   the project will install a small heat pump for air-water as well as a system for air-air energy transfer for demonstration purposes. Proiectul va instala o mică pompă de căldură pentru apa de aer, precum și un sistem de transfer de energie aeriană în scopuri demonstrative.
  5. Pe lângă cursul pentru tehnologia solară termică vor fi dezvoltate și cursuri în domeniul sistemelor pompelor de căldură (CEC) și pentru sistemele fotovoltaice (CEEE). Proiectul va implica companii relevante din fiecare sector pentru a avea un schimb de experiență și feedback cu privire la nevoile de formare (atât pentru formarea inițială, cât și pentru formarea continuă) și pentru a motiva companiile să se implice în procesul de formare (de exemplu examenul de calificare, dar și pentru stagiie de practică) in mod regulat.

LED.MD © 2023. Toate drepturile rezervate.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus