Educație Agricolă

Educație pentru agricultură (EdAgri)

Statut Finalizat
Durată 01.07.2015 – 30.06.2018
Parteneri Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, și Mediului; Universitatea Tehnică din Moldova
Beneficiari Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA)
Buget 594’468 €

Descrierea proiectului:

EdAgri susține Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA) la îmbunătățirea instruirii la două specialități: "Horticultură" și "Tehnologia produselor de origine vegetală". În acest scop, EdAgri extinde posibilitățile de instruire practică în cultivarea legumelor și fructelor. Va fi construită a doua seră care va permite producerea unei varietăți mai mari de culturi și răsad, inclusiv altoit. La fel, va fi creat un teren didactic legumicol în câmp deschis.

În cadrul altei direcții de activitate, EdAgri lansează o invitație adresată experților și instituțiilor specializate pentru a susține aplicarea tehnologiilor noi de producere în terenurile didactice ale colegiului. În cadrul acestor mini-proiecte institutele de cercetare, companiile, ONG-urile sau experții independenți vor sprijini colegiul în implementarea și documentarea noilor tehnologii. Astfel, CEHTA va deveni un centru unde se aplică o multitudine de metode noi, devenind o bază unde fermierii pot afla mai multe despre metodele moderne de producere a legumelor și fructelor.

Toate acestea vor fi realizate în strânsă coordonare cu oricine care poate oferi suport calificat pentru colegiu. Pentru ca CEHTA să devină un partener mai atractiv pentru alte proiecte și susținători, EdAgri va consolida, de asemenea, capacitatea organizațională a instituției. Aceasta va însemna un angajat suplimentar, inputuri pentru management, precum și cursuri antreprenoriale pentru manageri și personal. În cele din urmă, EdAgri va contribui la îmbunătățirea infrastructurii unor odăi pentru oaspeți din cămin. Astfel, experții și formatorii vor rămâne pentru perioade scurte de timp să lucreze în Țaul.

Obiective:

CEHTA oferă instruire relevantă, axată pe practică pentru cultivarea legumelor și fructelor, precum și pentru păstrarea și prelucrarea produselor vegetale.

Rezultate scontate:

  1. CEHTA este o instituție mai puternică.
    Metodele de producere aplicate în terenurile didactice horticole sunt modernizate.

  2. 80% dintre profesorii de specialitate au beneficiat de cel puțin 20 de zile de formare în domeniul competențelor de instruire.

  3. Fiecare dintre cele trei școli partenere a îmbunătățit procesul de învățare și infrastructura în conformitate cu planurile anuale de îmbunătățire.

  4. Toți profesorii de specialitate (inclusiv toți profesorii care predau discipline precum știința solului, protecția plantelor etc.) au participat la cursuri de formare profesională.

  5. Colegiul Taul a înființat o parcelă demonstrativă pentru legume și o pepinieră pentru plantarea de arbori și arbuști, care a fost dotată cu o plasă antigrindină. A fost plantată o livadă de pruni de 5 hectare.

  6. Înființarea unui laborator multifuncțional la CEHTA pentru a desfășura cursuri de laborator și practice.

LED.MD © 2023. Toate drepturile rezervate.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus