Învăţămîntul Vocaţional

CONSEPT IV - Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova

Statut Finalizat
Durată 2015 - 2018
Parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Universitatea Tehnică din Moldova, Pro Didactica; Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului
Co-partneri Fundația Medicor, Fundația Hilti
Beneficiari 22 instituții educaționale
Buget 1’248’703 €

Descrierea proiectului:

Proiectul intenționează să completeze eforturile tuturor actorilor din ÎPT cu o strategie de intervenție care urmărește rezultate tangibile la nivel de sistem:

 • La nivel macro: CONSEPT elaborează noi curricula pentru meseriile selectate. Aceste curricula sunt completate cu proceduri de evaluare corespunzătoare. Curricula actualizate și testele de evaluare constituie baza unei instruiri mai relevante.
 • La nivel meso: CONSEPT consolidează și în viitor Centrul de Formare Continuă al Universității Tehnice a Moldovei. Astfel, țara are un furnizor competent pentru formare continuă din sistemul de învățământ profesional tehnic.
 • La nivel de școală: CONSEPT oferă suport pentru 22 de școli profesionale în desfășurarea instruirilor de calitate conform noilor curricula. Reformele la nivel de politici și introducerea curriculei mai relevante au sens doar atunci când instituțiile de învățământ corespund noilor standarde. Proiectul susține un număr considerabil de școli pentru a face posibil acest lucru.

Cu ajutorul acestor intervenții CONSEPT tinde să producă un efect sistemic asupra învățământului profesional tehnic din Moldova.

Obiective:

Instruirea profesională la meseriile bucătar, cofetar, electrician, croitor/cusător, sudor, tencuitor, precum și la specialitatea tehnician Alimentări cu Căldura și Gaze, Ventilare este mai calitativă și mai eficientă.

Informații despre proiect

Rezultate scontate:

 1. Moldova deține o structură puternic instituționalizată care susține formarea cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic (și a altor profesori).

 2. Conducerea școlilor-partenere este consolidată.

 3. Cadrele didactice de la meseriile selectate beneficiază de formări.

 4. Atelierele pentru meseriile selectate sunt bine echipate pentru buna implementare a curriculei.

 5. Conținuturile programelor de instruire pentru meseriile selectate corespund necesităților pieței muncii.

 6. Sunt elaborate materiale didactice și teste de evaluare pentru implementarea curriculei.

  Din 2017, CONSEPT este implementat de către Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED). Pentru mai multe informații despre AED și proiectul CONSEPT, accesați pagina web www.aed.ong

Urmărirea parcursului profesional:

Problema monitorizării traseului profesional al absolvenților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și gradul de inserție al acestora pe piața muncii au devenit subiecte de importanță majoră pe agenda echipei LED. Scopul exercițiului de urmărire a traseului profesional este de a obține date despre modului în care cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenților să se angajeze pe piața muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile.

Traseul profesional al absolvenților școlilor partenere_Electricieni
Traseul profesional al absolvenților școlilor partenere_Alimentări cu Căldură și Gaze, Ventilare
Traseul profesional al absolvenților școlilor partenere_Bucătari
Bunăstarea elevilor din școlile profesionale

 

LED.MD © 2023. Toate drepturile rezervate.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus