Clubul Tinerilor Makeri

Clubul Tinerilor Makeri (CTM)

Statut În derulare
Durată 01.09.2021 - 31.08.2024
Parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Școlile profesionale din mun. Chișinău
Beneficiari Tineri din școlile profesionale din mun. Chișinău
Buget 431’326 €

Descrierea proiectului:

Proiectul va crea un mediu de învățare non-formal destinat elevilor din școlile profesionale din mun. Chișinău, oferind o serie de activități care necesită aplicarea practică a științei, tehnologiilor și meșteșugurilor (inclusiv mecanica, electricitate, electronica). Pe lângă abilitățile tehnice, elevii vor putea să consolideze abilitățile soft, cum ar fi soluționarea problemelor, abilitățile de comunicare, gândirea critică, abilitățile digitale și lucrul în echipă.

În faza inițială, vor fi organizate sesiuni de orientare în școlile profesionale din Chișinău, urmate de Open Doors/Maker Days, având ca scop informarea studenților despre noile oportunități și facilități oferite de Tekwill și FabLab Chișinău.

Activitatea de baza o reprezintă “Clubul Tinerilor Makeri”, care va crea un mediu de lucru diferit unde elevii vor dobândi noi competențe și abilități, vor lucra în echipă și vor implementa proiecte după ore. Orientarea și mentoratul vor fi asigurate de experți și ingineri din comunitatea makerilor din Moldova.

În perioada de implementare a proiectului vor fi organizate Hackathoane/ Makeatoane, Bootcamps/Tabere de Vară, Meetups menite să încurajeze tinerii din școlile profesionale să participe alături de colegii lor în proiecte, aplicând abilitățile dobândite la soluționarea unor probleme, să preia experiența profesioniștilor și să exploreze tehnologiile și inovațiile în domeniul ingineresc.

Obiective:

Crearea unei platforme de colaborare, prin intermediul căreia studenții din Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) ar putea explora, consolida și îmbogăți competențele tehnice necesare pentru îndeplinirea unor sarcini reale și soluționarea problemelor autentice.

Rezultate scontate:

  • Creșterea abilităților practice ale elevilor din ÎPT de a utiliza diferite tehnologii, dobândite în cadrul atelierelor și programelor organizate la Fablab și Tekwill.
  • Îmbunătățirea capacităților și inițiativelor elevilor din ÎPT de a veni cu idei proprii și de a le implementa.
    Creșterea autoaprecierii și respectului de sine, valorificarea propriilor talente în rîndul elevilor din ÎPT.
  • Promovarea activităților și inițiativelor, realizate de elevii din ÎPT.

LED.MD © 2024. All Rights Reserved.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus