Cerere de propuneri: Evaluarea externă a unui proiect VET

Liechtenstein Development Service (Moldova) solicită expertiză în evaluarea proiectului Strengthening the Vocational Training System in Moldova Liechtenstein Development Service (Moldova) calls for expertise in project evaluation Termenii de referință pentru evaluarea externă.

1. Context

Serviciul de dezvoltare din Liechtenstein (LED) sprijină reforma sectorului educației și formării profesionale în Republica Moldova începând cu anul 2008. LED a implementat proiectul său principal Strengthening the Vocational Training System in Moldova (CONSEPT) till 2017, when the project implementation was taken over by a Moldovan NGO – Association Education for Development (AED).

Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor educaționale pe care școlile VET trebuie să le furnizeze, fie că acestea sunt furnizate în cadrul unui model tradițional bazat pe școală, fie într-un cadru VET dual. În cadrul CONSEPT, se depun eforturi mari pentru consolidarea capacității centrului de formare a cadrelor didactice din cadrul Universității Tehnice, a echipelor manageriale și a personalului didactic din instituțiile VET partenere, precum și a Consiliilor studențești. În plus, proiectul asistă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în vederea actualizării calificărilor cu o strategie de evaluare. Dezvoltarea de materiale de învățare și furnizarea de sprijin pentru utilizarea instrumentelor digitale pentru facilitarea învățării se află în centrul proiectului.

2. Scopul evaluării

Scopul evaluării este de a evalua relevanța, eficacitatea, impactul și durabilitatea proiectului, pentru a oferi îndrumări cu privire la modul în care proiectul ar trebui să continue și la acțiunile necesare pentru a maximiza eficacitatea și impactul după 2021. Învățarea se află în centrul acestui exercițiu de evaluare. În cadrul evaluării se analizează dacă actuala concepție a intervenției (obiective/componente și număr de parteneri) este adecvată și viabilă sau dacă este preferabilă reducerea la componente distincte și/sau la anumiți parteneri care sunt acoperiți în prezent. Astfel, evaluarea va privi în perspectivă și va oferi informații utile pentru viitoarele oportunități de îmbunătățire. Pentru a face acest lucru, evaluarea trebuie să abordeze două obiective:

 • Să evalueze realizările și deficiențele CONSEPT IV. Evaluarea analizează măsura în care proiectul a contribuit la eficiența partenerilor școlari și a instituțiilor publice (de exemplu, Departamentul Național de Calificare/MECR, Centrul de Formare Continuă a Profesorilor, Comitetele sectoriale).

 • să identifice opțiunile pentru posibilele ajustări care urmează să fie făcute în următoarea etapă de planificare. Raportul trebuie să explice de ce ar funcționa opțiunile și cum ar putea contribui interacțiunea dintre diferitele componente la obținerea unor rezultate mai bune.

3. Metodologie

Această evaluare va fi un exercițiu de învățare atât pentru LED, cât și pentru AED. Prin urmare, se așteaptă ca evaluatorii să efectueze o evaluare participativă, în cadrul căreia vor fi intervievați implementatorii proiectului, reprezentanți ai instituțiilor naționale și ai donatorilor activi în domeniul EFP, beneficiari direcți și indirecți ai proiectului.

To ensure validity and reliability in evaluation methodologies, a combination of methods will be used. LED suggests that the evaluator combines quantitative and qualitative methods. The use of a mix of methods will help the data triangulation to verify accuracy. Such methodology may include, but not limited to, desk-review of project documentation, survey, complemented with extensive direct exchanges with beneficiaries and stakeholders.

4. Componența și expertiza echipei

Evaluarea este efectuată de un consultant sau de o firmă de consultanță internațională sau națională. În cazul în care consultantul este un expert internațional, acesta trebuie să lucreze împreună cu un consultant local.

Consultantul (consultanții) trebuie să aibă următoarele calificări și competențe:

 • experiență dovedită în conducerea evaluărilor în contextul activităților de dezvoltare.

 • Expertiza dovedită în probleme legate de domeniile educației și formării profesionale, pedagogie.

 • Cunoștințe și experiență în aplicarea principiilor standard de evaluare și a metodelor de evaluare calitativă și cantitativă.

 • Abilitatea de a redacta rapoarte de evaluare concise și de înaltă calitate în limba engleză.

 • Un membru al echipei trebuie să poată comunica fluent în limba română.

 • În mod ideal, evaluatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a călători în țara țintă. Accesul la școlile VET este limitat din cauza pandemiei. Astfel, un volum mare de muncă va fi efectuat online.

5. Calendarul procesului de evaluare

Durata estimată a contractului este de la 1 februarie până la 31 mai 2021. Pentru a putea utiliza la maximum evaluarea și recomandările acesteia pentru planificarea următoarei etape, raportul final de evaluare trebuie să fie prezentat către LED Moldova nu mai târziu de 15 mai 2021. Este la latitudinea evaluatorilor să propună un calendar fezabil pentru LED Moldova cu zile lucrătoare estimate pentru a atinge acest termen.

6. Buget și condiții de plată

Bugetul alocat pentru evaluare este de 15'000 EUR. Suma include remunerația evaluatorilor și toate cheltuielile pentru serviciile descrise mai sus, inclusiv cheltuielile de călătorie, cazare și comunicare. Orice persoană fizică internațională trebuie să includă în propunerea sa de cost impozitul de 12% prevăzut de legislația fiscală moldovenească.

7. Depunerea cererilor

Solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. O scrisoare de intenție cu o scurtă descriere a experiențelor anterioare relevante în evaluarea proiectelor în domeniul VET,

 2. Dacă este posibil, 2 rapoarte finale ale unor evaluări comparabile efectuate recent,

 3. Datele de contact a 2 referințe care să susțină afirmațiile privind cunoștințele, competențele și experiența,

 4. Un curriculum vitae (CV), inclusiv referințe privind licențele, certificările, acreditările etc.

 5. O propunere de evaluare care să descrie pe scurt modul în care evaluatorii înțeleg ce se evaluează și cum se va răspunde la fiecare întrebare. Propunerea trebuie să includă o scurtă descriere a metodologiei, a colectării de date calitative și cantitative, a participării părților interesate. Propunerea trebuie să conțină un buget și un proiect de calendar al activităților și al produselor livrabile.

Cererile cu detaliile de mai sus vor fi trimise prin 16 ianuarie 2021 la o.poverjuc@led.md cu subiectul "Evaluare externă CONSEPT".

Care este reacția ta?
0Super0Supărat0Like0Haios

Adăugați un comentariu

LED.MD © 2023. Toate drepturile rezervate.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus