Pas-cu-pas Moldova

Consolidarea capacităților organizației Programului Pas cu Pas ca promotor al educației centrate pe copil

Statut Activ
Durată 01.06.2019-28.02.2021
Parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Colegii pedagogice și universități
Beneficiari Grădinițe, școlile primare, 6 colegii pedagogice și universități
Buget 188'948 €

Descrierea proiectului:

Pentru a-și consolida capacitatea ca factor important în promovarea schimbărilor democratice în educație, mai ales în ECC, PEPcP va căuta acreditarea oficială ca Centru de Formare Profesională Continuă a cadrelor didactice și va explora noi modalități de a sprijini dezvoltarea continuă a cadrelor didactice  pentru a răspunde noilor solicitări în profesie.

PEPcP va consolida, de asemenea, parteneriatele sale strategice cu instituțiile de formare inițială a cadrelor didactice și cu respectivele instituții preșcolare și școlare - baze pentru practica studenților - pentru a reduce decalajul dintre teoria și practica ECC și pentru a încuraja dezvoltarea noilor competențe necesare noile roluri ale pedagogilor. Printre acestea se numără observarea și documentarea progresului copilului, (auto-) reflexia și înțelegerea critică a impactului propriilor practici, și accentul deosebit pe predarea orientată pe proces (mai degrabă decât pe conținut). PEPcP se va baza pe lunga și bogata experiență în implementarea ECC și pe instrumentele ISSA recunoscute pe plan internațional, drept o referință în construirea înțelegerii comune între profesioniști a calității moderne în educație.

PEPcP va promova în mod continuu o abordare transformatoare holistă a școlii pentru a asigura sustenabilitate schimbărilor la nivelul clasei, va colecta / documenta bunele practici centrate pe copil / cursant, le va disemina și promova drept modalități de dezvoltare a Competențelor pentru o Cultură Democratică (vizate în Cadrul European de Referință), competențe fără de care nu este posibilă o incluziune socială reală, sprijin reciproc și respect pentru diversitate.

Descrierea programului:

Proiectul Consolidarea capacităților organizației Programului Pas cu Pas ca promotor al educației centrate pe copil se bazează pe cele trei faze anterioare ale proiectului  Un Start bun în viaţă pentru copiii din mediul rural din Moldova. In prima fază, Programul Educaţional Pas cu Pas (PEPP) a oferit asistenţă tehnică (seminare şi activităţi de mentorat) pentru 65 instituţii preşcolare şi Centre comunitare nou create (de ME prin granturi internaţionale), precum şi pentru 33 grădiniţe raionale în care au fost create centre de resurse, îndrumând personalul acestor instituţii să abordeze o educaţie de calitate centrată pe copil (valorificând experienţa PEPP din 1994);  în faza a doua, sprijinind în continuare dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale din 38 instituţii preşcolare, proiectul s-a axat pe noi aspecte, promovând o abordare sistemică a schimbărilor, având ca bază pentru expresia calităţii principiile educaţiei centrate pe copil/persoana care învaţă: asigurarea continuităţii practicilor educaționale de calitate şi facilitarea tranziţiei copiilor de la grădiniță la școală (30 şcoli - instituţii primare, gimnazii, licee), precum şi racordarea practicilor pedagogice de la treptele preşcolară şi primară în baza abordării holiste a dezvoltării copilului. Pentru un impact mai mare a schimbărilor din sistem, în sprijinirea sectorului educaţiei timpurii, s-a văzut necesitatea ca formarea iniţială a CD să meargă în pas cu aceste schimbări, iar Programul Pas cu Pas, ca membru al ISSA a avut cu ce contribui la această modernizare prin pachetul comprehensiv de materiale ca expresie a calităţii în formula educaţiei centrate pe copil, care face legătura dintre teorie şi practică. Sprijinirea procesului de modernizare a pregătirii cadrelor didactice în instituţiile de formare iniţială (4 universităţi şi 3 colegii pedagogice), punând la bază experienţa de mai mulţi ani practicienilor din Program şi materialele-resursă ale ISSA în promovarea calităţii. În faza a treia, proiectul a continuat formarea echipei de experți naționali - promotori ai educației centrate pe copil – practicieni, formatori, mentori - care aplică şi promovează principiile educației centrate pe cel ce învaţă. Pentru a amplifica schimbările din sistem, proiectul a susținut organizarea unor noi modalități de dezvoltare profesională la locul de muncă şi îmbunătăţirea ofertei de formare iniţială a cadrelor didactice.

Obiective:

Scopul proiectului  Consolidarea capacităților organizației Programului Pas cu Pas ca promotor al educației centrate pe copil este de a consolida capacitățile Programului Pas-cu-Pas care să servească în calitate de un promotor al schimbărilor democratice în educație, în special în educația timpurie, prin sprijinirea formării cadrelor didactice pentru o implementare reflexivă a educației centrate pe copil (ECC).

Arhivă

Rezultate scontate:

  1. Condițiilor fizice asigurate în conformitate cu standardele de acreditare a CFPC  și noi materiale educaționale/module elaborate;
  2. Resursele umane ale PEPcP capacitate pentru a răspunde în moduri diverse noilor solicitări ale profesiei de pedagog;
  3. Parteneriate strategice fortificate dintre PEPcP, colegiile și universitățile pedagogice și instituțiile preșcolare și școlare în scopul unei mai bune pregătiri a studenților pentru ECC;
  4. Experiențe de succes în implementarea ECC cu sprijinul PEPcP diseminate.

LED.MD © 2023. Toate drepturile rezervate.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus