InfOrganic

InfOrganic 2020-2022

Statut În derulare
Durată 06.02.2020 – 05.02.2023
Implementatori Asociația Educație pentru Dezvoltare
Parteneri Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, și Mediului; Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova (MOVCA), EcoVisio, People in Need (PIN)
Beneficiari Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA)
Buget 618‘567 €

Descrierea proiectului:

Sectorul agriculturii ecologice din Moldova este într-un stadiu incipient, iar competența și expertiza în domeniul agriculturii ecologice în sectorul privat sunt încă foarte reduse (FiBL, raport 2018). Astfel, sunt necesare mai multe input-uri în acest sens cum ar fi informații elementare despre agricultura ecologică.

InfOrganic 2020-2022 a început cu o fază-pilot cu durata de un an (2019), pe parcursul căreia a fost realizată coordonarea dintre actorii-cheie din agricultura ecologică și au fost organizate primele activități de colectare și producere a materialelor informaținale privind agricultura ecologică. În baza experienței acumulate în 2019, un proiect cu durata de trei ani a fost elaborat.

InfOrganic 2020-2022 va consolida părțile-cheie interesate de agricultura ecologică și va oferi informații despre metodele de producere ecologică. Proiectul va contribui la îmbunătățirea colaborării actorilor principali din sector prin coordonarea și organizarea meselor rotunde trimestriale în scopul schimbului reciproc de informații. Materialele produse vor fi împărtășite cu acces deschis pe un site de bază (pe lângă de site-urile altora) - portalul agricol național Agrobiznes în cadrul unei secțiuni special create „AgroEco” (agrobiznes.md/agroeco).

Fermierii interesați de agricultura ecologică vor beneficia de informații utile despre metodele durabile de producție. Una dintre principalele activități ale proiectului va fi producerea și oferirea de informații practice sub diferite forme (texte, audio, video, infografice, fișe tehnologice, carduri de buzunar). Experții FiBL vor ghida proiectul și experții locali în traducerea și adaptarea broșurilor și video-urilor FiBL la contextul local. În colaborare cu experți internaționali F2F, proiectul va elabora carduri de buzunar, fișe tehnologice, infografice împreună cu experți și parteneri moldoveni care elaborează materiale educaționale pentru fermieri.

De asemenea, InfOrganic va susține un grup de experți locali în ghidarea și oferirea feedbackului cu privire la materialele produse, fiind completat cu un program de participare la conferințe, forumuri, târguri, instruire etc. a celor mai activi experți din Moldova implicați în elaborarea materialelor informative. Materiale elaborate vor fi diseminate fermierilor interesați în cadrul campaniei naționale de promovare și conștientizare a produselor ecologice în rândul consumatorilor locali.

Obiective:

O platformă online cu informații relevante din domeniul agriculturii ecologice este disponibilă.

Rezultate scontate:

1. Materialele informaționale existente despre agricultura ecologica sunt compilate și partajate.

2. Noi materiale informaționale relevante și complementare sunt produse.

3. Materialele informaționale sunt accesibile pentru toți și diseminate.

4. Expertiza națională din sectorul agriculturii ecologice implicată în dezvoltarea materialelor informaționale este consolidată.

InfOrganic

InfOrganic

Statut Finalizat
Durată 01.01.2019 – 31.12.2019
Implementatori Asociația Educație pentru Dezvoltare
Parteneri Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, și Mediului; Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova (MOVCA), EcoVisio, People in Need (PIN)
Beneficiari Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA)
Buget 129’941 €

Descrierea proiectului:

De mai mulți ani CEHTA Țaul este principalul beneficiar al proiectului EdAgri, susținut și implementat de Fundația LED (Fazele I și II: 2012-2018). În proiectul InfOrganic, CEHTA va fi sprijinită în studierea metodelor de învățare bazate pe proiecte de grup și aplicarea acestora în terenurile didactice, serele și alte spații de producere disponibile.

O altă direcție de activități ale proiectului InfOrganic va fi orientată spre consolidarea părților-interesate din sectorul agriculturii ecologice și vor fi oferite informații despre metodele de producere ecologică. Acest lucru se va realiza, în principal, prin acordarea de granturi orientate spre cerere și oportunități. Sectorul agriculturii ecologice din Moldova se află într-un stadiu incipient. Proiectul InfOrganic va explora disponibilitatea informațiilor utile pentru agricultorii ecologici și dacă utilizarea instrumentelor digitale este semnificativă pentru a completa platformele informaționale existente. Una din principalele activități va fi producerea mai multor materiale informative și popularizarea acestora. Materialele pot fi diferite (texte, audio, video, prezentări) și trebuie să răspundă nevoilor fermierilor. Prin urmare, informațiile vor fi laconice și la subiect. Experiențele fermierilor locali pot fi, de asemenea, o sursă importantă.

Obiective:

InfOrganic începe cu o fază-pilot timp de un an (2019), pe parcursul căreia:

  • A: este valorificată cooperarea și angajamentul CEHTA;
  • B: are loc coordonarea dintre actorii-cheie din agricultura ecologică și sunt realizate primele activități de colectare și producere a informațiilor.

În baza experienței acumulate în 2019, se va elabora un plan de extindere a activităților InfOrganic pentru următorii trei ani.

Rezultate scontate:

A1. CEHTA realizează activități de instruire practică pentru elevii de la specialități horticole în terenurile didactice ale instituției.

A2. Instruirea practică în horticultură se realizează și printr-o abordare interdisciplinară. 

B1. Este realizată cartografierea actorilor-cheie din sectorul agriculturii ecologice privind necesitățile de dezvoltare și diseminare a informației pentru fermierii și producătorii ecologici.

B2. Sunt evaluate necesitățile de informare ale fermierilor ecologici.

B3. Informațiile existente despre agricultura ecologică sunt unificate și completate în funcție de cerere.

B4. Fermierii ecologici cunosc ofertele informaționale și le folosesc activ.

LED.MD © 2024. All Rights Reserved.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus