GirlsGoIT

Statut În derulare
Durată 01.01.2021 – 31.12.2023
Parteneri de cooperare Ministry of Education, Culture and Research, Crunchyroll, GoParrot
Buget 397’092 €

Descrierea proiectului:

Proiectul GirlsGoIT este implementat de Asociația pentru Dezvoltarea Tehnologiei Informației EDUCAT (numele de marcă TEKEDU), care își propune să crească implicarea tinerilor în domeniul tehnologiei (în special a fetelor care trăiesc în condiții precare) prin cursuri de formare și stagii de practică în domeniul tehnologiei, astfel încât opțiunea unei cariere în IT să devină realistă pentru ei și să aibă acces la locuri de muncă mai bine plătite. Vizitați site-ul web al asociației www.https://www.girlsgoit.org to find more about their initiatives and projects.

Rezumatul proiectului:

În sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), femeile reprezintă 31% din totalul angajaților. Această subreprezentare a femeilor este cauzată, printre altele, de nivelul scăzut de participare a fetelor la educația în domeniul TIC. Doar 1 % dintre fetele de 15 ani din Moldova se așteaptă să lucreze în profesii legate de TIC (în comparație cu 12 % dintre băieții de aceeași vârstă) și doar 4 % dintre fete (8,9 % dintre băieți) se așteaptă să lucreze ca profesioniști în domeniul științei și ingineriei (PISA, 2018).

GirlsGoIT își propune să abordeze problema participării scăzute a fetelor și femeilor la educația în domeniul TIC. Această problemă este cauzată, printre altele, de: (a) concepțiile greșite de gen cu privire la competențele fetelor și femeilor în domeniul TIC, (b) nivelul scăzut de expunere și de conștientizare a oportunităților existente în domeniul TIC, în special în zonele rurale, și (c) încrederea scăzută a fetelor în capacitățile și aptitudinile lor. GirlsGoIT oferă oportunități de educație digitală non-formală pentru fetele cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani din Moldova.

Rezultatele proiectului:

Impact: Tinerele femei au acces la oportunități mai bune de educație și de carieră în domeniul TIC sau STEM

Rezultat 1: Îmbunătățirea competențelor digitale și creșterea motivației pentru continuarea studiilor în domeniul TIC în rândul participantelor la GirlsGoIT;

Rezultatul 2: Creșterea gradului de conștientizare în rândul fetelor participante la proiect și al familiilor acestora cu privire la educația și carierele STEM și IT ca opțiuni viabile pentru fete/femei.

Rezultate așteptate:

  1. Activități non-formale de educație IT oferite fetelor, în special din mediul rural
  2. A fost dezvoltat un nou instrument de auto-învățare pentru învățarea HTML și CSS
  3. Campanie de conștientizare desfășurată în rândul fetelor și al părinților

LED.MD © 2024. All Rights Reserved.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus