CREATIVO - Crearea de valori pentru alții: Instituțiile de educație și formare profesională oferă competențe profesionale relevante

Statut În derulare
Durată 01.12.2020 - 30.11.2023
Parteneri de cooperare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 10 instituții de educație și formare profesională; companii private
Partener de implementare Centrul pentru Educație Antreprenorială și Sprijinirea Afacerilor (CEDA)
Buget 816’880 EUR

Contribuția LED: 400'915 EUR

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare Contribuție: 400'915 EUR

Contribuția CEDA: 15'050 EUR

Descrierea proiectului:

Proiectul CREATIVO este implementat de către Centrul de Educație Antreprenorială și Suport în Afaceri (CEDA), care își propune să contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării, la eradicarea sărăciei prin dezvoltarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei private și a spiritului antreprenorial; de asemenea, să promoveze antreprenoriatul și spiritul antreprenorial prin educație, inițierea și dezvoltarea afacerilor. Vizitați site-ul lor www.ceda.md pentru a afla mai multe despre CEDA și proiectele sale.

Project Summary:

Piața forței de muncă din Moldova se confruntă cu neconcordanțe între competențe și cu relevanța scăzută a competențelor obținute după absolvire. Această problemă este și mai acută pentru tinerii și adulții care absolvă programe oferite de instituțiile de educație și formare profesională (VET). Ponderea tinerilor care nu se află în educație, ocupare sau formare profesională (rata NEET) este mai mare în rândul absolvenților VET (42%, comparativ cu rata NEET generală de 27% în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani).

Sistemul moldovenesc de educație și formare profesională nu reușește să ofere cursanților competențe relevante din cauza unei serii de probleme cu care se confruntă, cum ar fi: (a) capacitate și expertiză insuficiente pentru a se angaja în mod eficient cu companiile și clienții din sectorul privat; (b) capacitate scăzută de a dezvolta și implementa programe de FPC orientate spre cerere pentru companiile private sau alți clienți care caută programe de perfecționare sau recalificare; (c) relevanța scăzută a atelierelor de producție și a activităților antreprenoriale din cadrul școlii; (d) capacitate managerială și tehnică insuficientă pentru a fi responsabil și centrat pe elev.

Proiectul CREATIVO este implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Suport în Afaceri (CEDA). Pentru a oferi servicii VET calitative (inițiale și continue) care să ofere competențe solicitate pe piața muncii, instituțiile VET ar trebui să integreze abordări orientate către cerere. Cel puțin 10 instituții vor fi selectate pentru a participa la acest proiect. În etapa de depunere a candidaturii, instituțiile vor alege una dintre cele două căi: dezvoltarea de cursuri orientate spre piață, inclusive sau dezvoltarea de bunuri/servicii proiectate universal. Proiectul intervine la nivel politic, instituțional și la nivelul beneficiarilor și va contribui la consolidarea cooperării dintre sectorul privat și instituțiile VET.

Project Outcome:

Impact: Tinerii și adulții își îmbunătățesc capacitatea de inserție profesională datorită educației și formării profesionale relevante

Rezultatul 1: Instituțiile VET partenere oferă în mod eficient cursuri orientate către cerere, în parteneriat cu și pentru companiile private.

Rezultatul 2: Instituțiile VET partenere își îmbunătățesc activitățile economice/ antreprenoriale din școli, astfel încât cursanții să dobândească competențe relevante, iar instituțiile să genereze venituri mai mari.

Rezultate așteptate:

Ieșirea 1: Se stabilesc parteneriate între instituțiile VET și companiile din sectorul privat pentru conceperea și furnizarea de cursuri de formare profesională continuă (CVET). 

Ieșirea 2: Cursurile de formare bazate pe cerere (formale și non-formale) sunt concepute și pilotate de către instituțiile VET.

Ieșirea 3: The capacity of partner Centres of Excellence is strengthened for scaling up of the piloted courses/new approach.

Ieșirea 4: Instituțiile VET partenere dezvoltă noi relații cu clienții pentru a furniza produse și/sau servicii orientate către cerere.

Ieșirea 5: Instituțiile VET partenere pilotează noi linii de producție și servicii orientate către cerere și/sau extind liniile de producție și servicii existente.

Ieșirea 6: Capacitatea de gestionare a instituțiilor VET partenere este consolidată.

Ieșirea 7: Responsabilitatea și incluziunea în instituțiile VET partenere sunt îmbunătățite.

Beneficiari:

Studenți VET implicați în activități antreprenoriale, tineri și adulți aflați în căutarea unui loc de muncă, absolvenți VET sau participanți deja angajați care doresc să își îmbunătățească competențele.

LED.MD © 2024. All Rights Reserved.

Site web realizat de PRIDE SYSTEM

în sus