UN START BUN ÎN VIAŢĂ PENTRU COPIII DIN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA (Pas Cu Pas) Etapa I

Satisfacerea dreptului copiilor la condiţii optime de creştere şi dezvoltare ţine de drepturile omului în ansamblu. Aceste drepturi ale copiilor din regiunile rurale din Moldova nu sunt întocmai satisfăcute, serviciile nefiind adecvate necesităţilor acestora, iar mediul de acasă fiind puţin stimulativ. Serviciile inovatoare pentru copii şi familii oferite prin intermediul Centrelor Comunitare (CC) pot deveni o soluţie eficientă pentru sporirea accesului copiilor la educație de calitate şi pentru promovarea echităţii sociale. Educaţia parentală poate contribui la o îmbunătăţire considerabilă a practicilor părinţilor/îngrijitorilor în susţinerea dezvoltării copiilor. Un personal bine pregătit al CC poate să asigure un nivel înalt al serviciilor educaţionale în baza abordării centrate pe copil.

Proiectul Educaţie Pentru Toți - Inițiativă de Acţiune Rapidă (EPT-IAR) în Moldova este integral axat pe dezvoltarea timpurie a copilului. Sinergia proiectelor poate aduce o valoare adăugată la eforturile complexe întreprinse de Guvern în scopul modernizării domeniului educaţiei timpurii în Moldova, sporirii accesului copiilor şi familiilor din mediul rural la servicii educaţionale de calitate, în special în cadrul proiectului EPT-IAR.
Țara Republica Moldova
Parteneri Asociaţia Obştească Programul Educaţional „Pas cu Pas”, Ministerul Educaţiei, Autoritățile Publice Locale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, direcţiile raionale de învățământ, tineret şi sport.
Obiectivul general A elabora programe adaptabile pentru părinţi/îngrijitori şi copii, beneficiari ai CC, în vederea susţinerii dezvoltării comprehensive a copiilor, pregătirii mai bune pentru şcoală şi facilitării tranziţiei la şcoală; a ajuta comunităţi
Obiectivele proiectului
  1. Elaborarea şi editarea unui pachet comprehensiv de materiale pentru programele CC pentru copii şi părinți.
  2. Sporirea capacităţilor experţilor şi formatorilor naţionali pentru desfăşurarea training-urilor destinate grupurilor ţintă şi pentru oferirea asistenţei tehnice colaboratorilor CC în teritoriu.
  3. Dezvoltarea abilităţii comunităţilor de a crea în CC programe pentru copii şi părinți în baza necesităţilor locale.
  4. Dezvoltarea capacităţii personalului CC de a organiza şi a monitoriza programe pentru copii şi părinţi menite să conducă la o mai bună dezvoltare şi pregătire a copiilor pentru şcoală.
  5. Asigurarea şi menţinerea calităţii programelor CC.
  6. Crearea unei reţele de CC în întreaga ţară pentru asigurarea sprijinului şi durabilităţii.
Durata proiectului 02.02.2009 – 31.01.2012 (Etapa I)
Bugetul proiectului Buget anual: 296.000 euro