UN START BUN ÎN VIAŢĂ PENTRU COPIII DIN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA Etapa III

Faza III a proiectului Promovarea înţelegerii comune a calităţii în educaţie se bazează pe cele două faze anterioare ale proiectului  Un Start bun în viaţă pentru copiii din mediul rural din Moldova. In prima fază, Programul Educaţional Pas cu Pas (PEPP)  a oferit asistenţă tehnică ( seminare şi activităţi de mentorat) pentru 65 instituţii preşcolare şi Centre comunitare nou create (de ME prin granturi internaţionale), precum şi pentru 33 grădiniţe raionale în care au fost create centre de resurse,  îndrumând personalul acestor instituţii să abordeze o educaţie de calitate centrată pe copil (valorificând experienţa PEPP din 1994);  în faza  a doua, sprijinind în continuare dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale din 38 instituţii preşcolare, proiectul s-a axat pe noi aspecte, promovând o abordare sistemică a schimbărilor, având ca bază pentru expresia calităţii principiile educaţiei centrate pe copil/persoana care învaţă: asigurarea continuităţii practicilor educaționale de calitate şi facilitarea tranziţiei copiilor de la grădiniță la școală (30 şcoli - instituţii primare, gimnazii, licee),  precum şi racordarea practicilor pedagogice de la treptele preşcolară şi primară în baza abordării holiste a dezvoltării copilului. Pentru un impact mai mare a schimbărilor din sistem, în sprijinirea sectorului educaţiei timpurii, s-a văzut necesitatea ca formarea iniţială a CD să meargă în pas cu aceste schimbări, iar Programul Pas cu Pas, ca membru al ISSA a avut cu ce contribui la această modernizare prin pachetul comprehensiv de materiale ca expresie a calităţii în formula educaţiei centrate pe copil, care face legătura dintre teorie şi practică. Sprijinirea procesului de modernizare a pregătirii cadrelor didactice în instituţiile de formare iniţială (4 universităţi şi 3 colegii pedagogice), punând la bază experienţa de mai mulţi ani practicienilor din Program şi materialele-resursă ale ISSA în promovarea calităţii.

 
Țara REPUBLICA MOLDOVA
Parteneri Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Obiectivul general SBSM contribuie la promovarea unei înţelegeri comune a principiilor educaţiei centrate pe copil la toate ciclurile preuniversitare, de a sprijini noi modalităţi de dezvoltare profesională la locul de muncă şi de a îmbunătăţi formarea iniţială.
Obiectivele proiectului
  1. Să investească în capacitatea echipei naționale de practicieni/instructori/mentori să reflecte și să îmbunătățească practicile din clasă și să dezvolte abilitățile necesare pentru instruirea altor practicieni în atingerea unei educații centrate pe elev.
  2. Să acorde sprijin profesorilor din instituțiile partenere în implementarea educației centrate pe elev, inclusiv prin mentorat pentru dezvoltarea profesională/coaching la locul de muncă.
  3. Să sprijine continuitatea practicilor educaționale și a învățării active dintre ciclul preșcolar şi celelalte niveluri educaționale din școală.
  4. Să elaboreze acorduri de cooperare cu cele mai importante și dornici instituții de formare a cadrelor didactice preșcolare și primare pentru a le ajuta să-și alinieze practicile cu noile cerințe în domeniu.
  5. Să pledeze pentru o abordare coerentă în acțiunile de reformă (legate de noul curriculum ECD, documentele de evaluare, recunoașterea mentoratului etc.) racordate la paradigma centrată pe elev.
  6. Să difuzeze bunele practici care ilustrează schimbările valoroase în practicile de predare-învățare (prin site-ul SBSM, buletinul informativ, conferința, mesele rotunde etc.); elaborarea și traducerea de resurse noi.
  7. Să stabilească parteneriate cu MECC, autoritățile regionale educaționale și alți donatori pentru a amplifica impactul investițiilor proiectului.
Durata proiectului 36 luni (01.01.2016-31.12.2018)
Bugetul proiectului 358,200 euro