SBVC (Pas Cu Pas) Etapa II

Cercetările demonstrează că succesul copiilor pe termen lung în şcoală derivă din experienţele lor de învăţare înainte de şcoală, precum şi mediul de învăţare în primii ani de şcoală. O trecere ponderată de la un sistem la altul creşte probabilitatea de învăţare continuă şi diminuează incidenţa eşecului.

În acelaşi timp, şcolile şi serviciile de educaţie timpurie din Moldova nu reuşesc să ofere suportul necesar tuturor copiilor şi familiilor în perioada tranziţiei la şcoală, care este deosebit de problematic pentru copiii care provin din medii defavorizate. O discontinuitate majoră se relevă între instituţiile preşcolare, pe de o parte, şi şcoala pe de altă parte. Şcolile trebuie să-şi schimbe modalitatea de predare, devenind mai prietenoase copilului. Pentru acest scop, viitorii profesori trebuie să fie formaţi în conformitate cu abordările pedagogice moderne. Formarea iniţială a cadrelor didactice în sistemul actual nu răspunde noilor cerinţe ale specialităţii de profesor şi rămâne în continuare foarte mult înrădăcinată în modul tradiţional de predare.

Obiectiv general: Consolidarea educației de calitate pentru copiii mici pe parcursul întregii perioade de dezvoltare timpurie, inclusiv în perioada școlii primare, și introducerea acestei noi metodologii de predare în formarea inițială a cadrelor didactice, în scopul sporii impactului proiectului la nivel sistemic.

 

Țara Republica Moldova
Parteneri Asociaţia Obştească Programul Educaţional „Pas cu Pas”, Ministerul Educaţiei, Autoritățile Publice Locale, direcţiile raionale de învățământ, tineret şi sport.
Obiectivul general Consolidarea educaţiei de calitate pentru copiii mici pe parcursul întregii perioade de dezvoltare timpurie, inclusiv în perioada şcolii primare, şi introducerea noii metodologii de predare în formarea iniţială a cadrelor didactice.
Obiectivele proiectului
  1. Consolidarea capacităţilor şi poziţiei programului Pas cu Pas Moldova ; promovarea educaţiei de calitate pentru toate tipurile de copii prin oferirea activităţilor de formare şi ghidare, precum şi elaborarea şi aplicarea instrumentelor
  2. Oferirea asistenţei metodologice pentru 160 de profesori referitor la educaţia timpurie în vederea asigurării creşterii şi dezvoltării optime a copiilor în toate domeniile, şi astfel, sporind pregătirea către şcoală.
  3. Susţinerea celor opt colegii pedagogice şi cinci facultăţi pedagogice în vederea racordării la noile metodologii centrate pe copil şi implicarea cadrelor didactice în activităţile programului PCP la grădiniţele de copii şi şcolile primare.
  4. Sensibilizarea opiniei publice şi profesionale referitor la importanţa copilăriei timpurie ca perioadă de dezvoltare.
  5. Constituirea parteneriatelor cu ME, autorităţile educaţionale regionale şi alţi donatori pentru a spori impactul investiţiilor proiectului.
Durata proiectului Mai 2012 – Mai 2015
Bugetul proiectului 316’840 € (acoperit integral de LED)