Optimizarea Infrastructurii Şcolilor (LED)

Acest proiect reprezintă o intervenţie de o singură dată, având scopul de a renova anumite clădiri ale unor  şcoli partenere ale LED. Astfel, proiectul este parte a unei cooperări de lungă durată cu instituţiile beneficiare, asigurând nu numai reparaţia clădirilor, dar şi utilizarea acestora în mod mai eficient.  Multe clădiri ale  şcolilor sunt de o calitate inferioară în ceea ce priveşte eficienţa consumului de energie  termică.  Cheltuielile  pentru  menţinerea  căldurii  în  interior sunt  foarte  înalte.  De  comun  cu  şcolile,  au  fost  identificate  cele  mai  stringente necesităţi  pentru  a  spori  eficienţa  căldurii.  Echilibrând  raportul  cost-beneficiu, renovarea  va fi  executată  prin  operaţiuni  care  vor  asigura  cele  mai  substanţiale îmbunătăţiri  pentru  resursele  investite.  Proiectul  nu  se  va  focusa  pe  renovarea totală doar a unei singure  şcoli,  dar va sprijini  reparaţii  parţiale în  câteva  instituţii.   Totodată, fondurile limitate impun centrarea proiectului pe un număr mic de  şcoli.

Unele  şcoli beneficiare ale  proiectului oferă instruiri la aşa meserii de construcţie ca: tencuitor,  tâmplar, electrician. În cazul în care va fi posibil, anumite lucrări de renovare  vor  fi  executate  de  elevi  împreună  cu  maiştrii  meseriilor  respective. Aceasta  va  constitui  un  exerciţiu  de  învăţare  pentru  elevi  şi  maiştri,  dar  şi  va contribui la reducerea cheltuielilor pentru reparaţie. Cu toate acestea, lucrările de renovare vor fi supravegheate de un expert extern, contractat în vederea asigurării calităţii.
Țara Republica Moldova
Parteneri Ministerul Educaţiei (ME); Școala Profesională din Floreşti, Școala profesională nr.1 din Cupcini, Şcoala profesională nr.1 din Cahul, Liceul “Pro Succes”.
Obiectivul general Îmbunătăţirea infrastructurii a unor şcoli partenere ale LED care au înregistrat performanţe înalte.
Obiectivele proiectului
  1. Clădirile sunt încălzite mai bine, astfel acestea pot să-şi servească mai bine scopul.
  2. Şcolile profesionale au oportunităţi de a desfăşura instruiri practice participative.
  3. Cheltuielile pentru încălzire sunt micşorate considerabil.
Durata proiectului 01.01.2012 – 31.12.2012
Bugetul proiectului ~235'000 € (308,000 CHF)