MEEETA (Winrock Moldova), II

Elevii școlilor profesionale vor fi mult mai bine pregătiţi pentru căutarea unui loc de muncă şi pentru convingerea potenţialilor angajatori că deţin abilităţi, experienţă şi competenţe de lucru, precum şi pentru încadrarea în colectivul de munca. Tinerii Moldoveni – care numai încep activitatea în câmpul muncii sau sunt şomeri, vor fi capabili să folosească diverse instrumente obţinute in cadrul variatelor programe de instruire în scopul iniţierii propriei afaceri. Şcolile profesionale din Moldova vor mări eficienţa instruirii antreprenoriale a tinerilor, ca urmare a curriculum-ului revizuit.

 
Proiectul MEEETA II promovează abilitarea economică a tinerilor prin facilitarea dezvoltării abilităților de angajare în câmpul muncii şi generării veniturilor sale, concentrându-se pe domeniul antreprenoriatului. Proiectul constă din patru componente diferite:
 
(i) Instruirea tinerilor în domeniul angajării în câmpul muncii;
(ii) Instruirea tinerilor în domeniul activităţii de antreprenoriat şi auto angajare;
(iii) Revizuirea curriculum-ului Bazele Antreprenoriatului din școlile profesionale;
(iv) Sporirea capacităţilor de predare a profesorilor conform cerinţelor curriculum-ului revizuit.
Țara Republica Moldova
Parteneri Winrock Moldova, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, instituţiile de învăţământ secundar profesional şi partenerii locali de implementare: Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia (Soroca); Asociaţia Femeilor de Afaceri din Bălţi și din Găgăuzia (Comrat); Asociaţia Femeilor de Afaceri "Femida" (Cahul); Agenţiile Naţionale şi Locale de Angajare în Câmpul Muncii.
Obiectivul general De a contribui la angajarea în câmpul muncii a tinerilor din zonele rurale
Obiectivele proiectului
  1. Abilităţi sporite de angajare şi competențe antreprenoriale pentru tinerii şomeri, în special pentru absolvenţii școlilor profesionale din regiunile rurale.
  2. Şcolile profesionale participante la proiect oferă educaţie antreprenorială de calitate sporită.
Durata proiectului 01.01.2011 – 31.12.2013 (Faza II)
Bugetul proiectului $ 1 300 000 ( LED - $ 751185)