Incluziune prin educaţie (PCF)

Fundaţia pentru Copii „Pestalozzi” (PCF) desfăşoară o activitate indirectă în Republica Moldova. Aceasta sprijină în mod activ organizaţiile partenere locale axate pe acelaşi domeniu de intervenţie, astfel contribuind la consolidarea partenerilor locali şi eficientizarea activităţii acestora. Sprijinul acordat de PCF este unul dublu.

Fundaţia oferă suport pentru dezvoltarea organizaţională şi managementul proiectului, precum şi acordă asistenţă metodologică în domeniul educaţiei interculturale şi drepturilor copiilor. Susţinerea oferită se realizează prin activităţi de finanţare şi coaching pentru proiectele implementate de organizaţiile partenere. Schimbul intercultural între organizaţia parteneră şi „Satul Copiilor” Pestalozzi se organizează în baza unei strategii de colaborare între partenerii din Republica Moldova şi partenerii din regiune.

La etapa actuală, PCF colaborează cu trei organizaţii partenere din Republica Moldova: - Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) - Tarna Rom - NGO Speranţa.
Țara Republica Moldova
Parteneri -
Obiectivul general To provide support in intercultural education and children’s rights.
Obiectivele proiectului
  1. To provide support in organizational development and project management
  2. To provide methodological support in the field of intercultural education and children’s rights
Durata proiectului -
Bugetul proiectului -