Educație Plus: Incluziunea copiilor romi în 3 școli din Republica Moldova

Prezenta acțiune va reproduce modelul de intervenție realizat în cadrul proiectului pilot „Educație Plus: sprijinind și dezvoltând incluziunea copiilor romi într-o școală din Republica Moldova”, implementat de Ograda Noastra în școala comunității Zîrnești, cu sprijinul Fundației Liechtenstein Development Service (LED Moldova), pe parcursul anului de studii 2013. Rezultatele de succes a modelului de intervenție testat, merită să fie reprodus în alte comunități ale republicii Moldova cu rate scăzute de incluziune socială.

Noul proiect se va baza pe modelele de intervenție testate concentrându-se pe facilitarea proceselor educaționale formale și non-formale în trei comunități cu rate scăzute de incluziune socială (centrul Republicii Moldova - orașul Hîncești, nordul – satul Gribova, raionul Drochia și sudul – satul Zîrnești, raionul Cahul .

Acțiunea va facilita integrarea copiilor romi în școlile locale și a societății în ansamblu, prin oferirea asistenței educaționale pentru un proces de studii de calitate ( voucher-e educaționale) și un mediu de studii mai bun. Proiectul se va axa pe reducerea nivelului decalajului educațional între copiii romi și ne-romi, rata absenteismului și abandonului școlar, precum și dezvoltarea capacităților profesori și administrației școlilor în vederea unei integrări eficiente:

  • Aproximativ 40-45 profesori din cele 3 școli beneficiare vor fi instruiți înainte de procesul de intervenție, de asemenea, și pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului privind desfășurarea unui proces calitate de tutoring/mentorat primordial axat pe incluziune socială, promovarea facilitării educației de calitate într-un mediu interetnic și facilitarea eficientă a temelor de acasă.
  • Distribuirea voucher-ilor va începe imediat după ce profesorii și personalul școlii vor fi instruiți astfel încât aceștia să poată să înceapă procesul de facilitare. Proiectul va folosi infrastructura deja existentă (parteneriate, metodologie, selectarea beneficiarilor pe baza de criterii, etc.) și experiența anterioară acumulată în alte două proiecte similare. Procesul de distribuire a voucher-ilor va dura jumătate de ciclu de învățământ și două cicluri complete și va oferi un număr de aproximativ 2600 de sesiuni de facilitare a temelor de acasă. Distribuirea voucher-ilor va fi încheiată în iunie 2016.
  • Agenția responsabilă pentru componenta de instruire în cadrul proiectului va consilia cu privire la dimensiunea metodologică și va recomanda materialele ce urmează să fie revizuite sau create în ceea ce privește modul de intervenție propus. O versiune revizuită a Ghidului facilitatorului temelor de acasă va deveni disponibilă la sfârșitul proiectului.
  • În cadrul proiectului vor fi susținute și dezvoltate Cluburile de Democrație existente ce promovează activismul civic și participarea. Copiii romi, împreună cu colegii non - romi vor petrece timpul liber împreună, printr-o serie de diferite activități, concursuri intelectuale, activități de responsabilitate civică și motivația pentru studii.
Țara Republica Moldova
Parteneri Ministerul Educației al Republicii Moldova Direcțiile de Învîțămînt din cele 3 comunități (Drochia, Hincești, Cahul) Administrațiile Instituțiilor de invățămînt beneficiare: Liceul Teoretic „I. Creangă, s. Zîrnești”, rul Cahul; Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Hîncești; Școala Medie s. Gribova, r-ul Drochia
Obiectivul general Integrarea copiilor romi în trei școli din Republica Moldova, facilitând în același timp procesele educaționale formale și non-formale în comunitățile selectate.
Obiectivele proiectului
  1. Diminuarea decalajului educațional între copii romi și ne-romi, precum și de a reduce rata absenteismului și abandonului școlar.
  2. Dezvoltarea capacităților profesorilor și administrației școlii pentru a face față proceselor de integrare în școlile lor.
Durata proiectului 01.01.2014 – 30.06.2016
Bugetul proiectului € 174’980.- (LED € 168’030.-)