Educație pentru Agricultură (EdAgri)

Colegiul Agricol din Țaul este propus să devină un centru de excelență în horticultură și tehnologii agricole. EdAgri susține Colegiul în atingerea cerințelor înalte pentru a fi un centru de excelență. EdAgri își focusează suportul pe îmbunătățirea instruirii la două specialități: "Horticultură" și "Tehnologia produselor de origine vegetală".

În acest scop, EdAgri extinde posibilitățile de instruire practică în cultivarea legumelor și fructelor. Va fi construită a doua seră care va permite producerea unei varietăți mai mari de culturi și răsad, inclusiv altoit. La fel, va fi creat un teren didactic legumicol în câmp deschis.

În cadrul altei direcții de activitate EdAgri lansează o invitație adresată experților și instituțiilor specializate pentru a susține aplicarea tehnologiilor noi de producere în terenurile didactice ale Colegiului. În cadrul acestor mini-proiecte institutele de cercetare, companiile, ONG-urile sau experții independenți vor sprijini colegiul în implementarea și documentarea noilor tehnologii. Astfel, Colegiul Agricol din Taul va deveni un centru unde se aplică o multitudine de metode noi, devenind o bază unde fermierii pot afla mai multe despre metodele moderne de producere a legumelor și fructelor.

Toate acestea vor fi realizate în strânsă coordonare cu oricine poate oferi suport calificat pentru colegiu.

Pentru ca Colegiul Agricol Țaul să devină un partener mai atractiv pentru alte proiecte și susținători, EdAgri va consolida, de asemenea, capacitatea organizațională a instituției. Aceasta va însemna angajarea unei persoane suplimentare, inputuri pentru cadrele manageriale, precum și cursuri antreprenoriale pentru manageri și personal. În cele din urmă, EdAgri va contribui la îmbunătățirea infrastructurii unor odăi pentru oaspeți din cămin. Astfel, experții și formatorii vor putea rămâne pentru perioade scurte de timp să lucreze în Țaul.

Sumarul proiectului
Țara Republica Moldova
Parteneri Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA); Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
Obiectivul general Colegiul Agricol din Țaul oferă instruire relevantă, axată pe practică pentru cultivarea legumelor și fructelor, precum și pentru păstrarea și prelucrarea produselor vegetale.
Obiectivele proiectului
  1. Colegiul este o instituție mai puternică.
  2. Metodele de producere aplicate în terenurile didactice horticole sunt modernizate.
Durata proiectului 01.07.2015 – 30.06.2018 (Faza II)
Bugetul proiectului Faza II: 594’468 €