Educaţie pentru Dezvoltarea Agriculturii (EdAgri) Faza I

Agricultura este un sector foarte important în economia Moldovei. Aproximativ 28% din persoanele angajate activează în domeniul agrar. Nivelul de sărăcie în zonele rurale este mai înalt decât în cele urbane. Pe de altă parte, Moldova dispune de soluri bogate şi de un procent sporit de terenuri arabile. O pregătire mai bună a specialiştilor din domeniul agriculturii poate contribui la creşterea performanţei scăzute a întreprinderilor agricole din Moldova.

În Republica Moldova există doar trei colegii agricole care oferă formare iniţială în domeniul creşterii şi prelucrării fructelor şi legumelor. Toate trei colegii sunt incluse în proiect şi sunt susţinute în vederea îmbunătăţirii instruirilor oferite, astfel ca absolvenţii să fie mai competenţi şi mai calificaţi.

Proiectul lucrează cu fiecare instituţie în mod individual, dar totodată, organizează activităţi comune cu toate trei colegii în vederea partajării experienţelor acumulate. Colegiile ar trebuie să înveţe unele de la altele şi să discute împreună problemele cu care se confruntă.

O şcoală este pe atât de bună pe cât de buni sunt profesorii. Din aceste considerente, proiectul organizează diferite activităţi de formare pentru cadrele didactice, oferindu-le posibilităţi de achiziţionare a metodelor moderne de predare şi a noilor abilităţi practice agricole.

De comun cu colegiile, proiectul va investi în îmbunătăţirea mediului de învăţare (săli de clasă, bibliotecă, media, laboratoare). Această sarcină va fi realizată pas cu pas, oferind astfel colegiilor posibilitatea de a-şi asuma, pe deplin, procesul de dezvoltare a instituţiei.

În cele din urmă, proiectul evaluează posibilităţile de a consolida gospodăriile didactice ale colegiilor. Unele colegii, de exemplu, dispun de terenuri agricole vaste, unde poate fi administrată/funcţiona o fermă/gospodărie care să permită elevilor nu doar însuşirea cunoştinţelor teoretice, dar şi aplicarea acestora în practică şi formarea competenţelor necesare.

Prin aceste investiţii EdAgri va produce un efect la nivel de sistem în formarea specialiştilor pentru domeniul creşterii şi prelucrării fructelor şi legumelor din Moldova.
Țara Republica Moldova
Parteneri Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA); Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
Obiectivul general Proiectul consolidează formarea specialiştilor în domeniul creşterii şi prelucrării fructelor şi legumelor în Republica Moldova.
Obiectivele proiectului
  1. Formările sunt relevante, efective şi centrate pe cel ce învaţă.
  2. Mediul de învăţare este îmbunătăţit considerabil.
  3. Elevii au acces la materiale de învăţare adecvate/potrivite.
  4. Cel puţin un colegiu dispune de gospodărie didactică consolidată.
Durata proiectului 01.06.2012 – 31.05.2015 (Faza I)
Bugetul proiectului Faza I: 453’116 €