CONSEPT, faza II

LED intenţionează să complementeze eforturile altor actori angajaţi în sectorul învăţământului secundar profesional  cu o strategie de intervenţie care va asigura rezultate concrete la diferite niveluri:

La nivel macro: CONSEPT elaborează noi standarde ocupaţionale şi curriculum pentru meseriile selectate. În cazul în care proiecte calitative de SO şi curriculum deja există, CONSEPT le va prelua şi va încerca să le aducă la o recunoaştere oficială. SO şi curriculum-ul actualizat reprezintă pilonul de baza pentru o instruire mai relevantă.

La nivel meso: CONSEPT continue consolidarea Centrului de Formare Continuă al UTM şi astfel, asigură sistemul naţional de IFP cu o structură de instruire de înaltă calitate pentru formarea continuă a cadrelor didactice. Suplimentar, proiectul susţine centrul în transformarea acestuia într-un centru general de competenţe pentru IFP.

La nivel de şcoală: CONSEPT oferă suport pentru circa 14 şcoli profesionale în desfăşurarea instruirilor de calitate conform noului curriculum. Reformele la nivel de politici şi introducerea curriculum-ului actualizat are sens numai dacă şcolile pot face faţă noilor standarde. Proiectul ajută un număr de şcoli să realizeze această sarcină.

Instituțiile - partenere CONSEPT
 
    
               Faza I              Faza II
Școala Profesională Cupcini no 1   Școala Profesională Ungheni
Școala Profesională Floresti           Școala Profesională Stefan Voda
Școala Profesională Marculesti      Școala Profesională Hîncești
Școala de Meserii 17, Glodeni        Școala Profesională Căușeni
Școala Profesională Cahul no 1      Școala Profesională Bălti nr 2
Școala Profesională Cahul no 2      Școala Profesională Bălti nr 3
Liceul Profesional nr 2, Chisinau Școala Profesională Bălti nr 4
Colegiul de Construcții, Chisinau    Școala Profesională Soroca
  Școala Profesională Criuleni
  Școala Profesională nr. 2, Chișinău
  Școala Profesională nr. 7, Chișinău
  Școala Profesională nr. 8, Chișinău
  Școala Profesională nr. 9, Chișinău
  Școala Profesională din Rîșcani
  Școala de Meserii nr. 4 din Bubuieci
Project CONSEPT
Oferta formări CFC/UTM
Țara Republica Moldova
Parteneri Ministerul Educaţiei (ME); Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM); Pro Didactica
Obiectivul general Instruirea profesională la meseriile bucătar, cofetar, electrician, croitor şi sudor este mai calitativă şi mai eficientă.
Obiectivele proiectului
  1. Un număr sporit de şcoli profesionale oferă instruiri de calitate la meseriile selectate.
  2. Moldova dispune de o structură instituţionalizată în vederea susţinerii formării continue a cadrelor didactice din învăţământul secundar profesional (şi altor profesori).
  3. Conţinuturile de instruire pentru meseriile selectate corespund cerinţelor pieţei muncii.
Durata proiectului 01.01.2012 – 31.12.2014 (Faza II)
Bugetul proiectului Faza II: 1’367’000 € & Co-finanțare Fundația Medicor 550’000 CHF