CONSEPT Faza I (LED)

Disponibilitatea resurselor umane competente constituie un factor decisiv pentru creşterea  economică  şi  a  bunăstării  populaţiei.   Pregătirea  profesională  este  un serviciu care pune la dispoziţia sectorului de producere  forţă de muncă calificată.
Instruirea  de  calitate  înaltă  în  şcolile  moderne  de  învățământ  profesional  poate constitui o alternativă atractivă de penetrare în lumea muncii. Dezvoltarea resurselor umane şi instruirea profesională revin în responsabilitatea comună  a  tuturor  actorilor  şi  în  primul  rând  a  agenţilor  economici  şi  statului. Totodată, școlile profesionale moderne necesită un grad minim de autonomie întrun cadru bine definit.

Schimbarea  constituie  o  şansă,  și  din  această  perspectivă,  doar  instituţiile  cu iniţiativă, idei novatorii şi care sunt gata să răspundă provocărilor, merită susţinere. Într-o lume cu schimbări accelerate, instruirea pe parcursul întregii vieţi este la fel de importantă precum educaţia generală de calitate şi pregătirea profesională de bază.

Premise
1.   În  prezent  Moldova  este  la  începutul  reformei  învățământului  profesional  care se bazează pe competenţe şi pe cererea pieței muncii. Există voinţa politică de a reduce numărul de şcoli profesionale, de a face şcolile rămase mai competitive şi de a contribui la creşterea autonomiei.
2.  Sistemul  de  învățământ  profesional  încurajează  participarea  activă  a  clienţilor (formabili şi agenţi economici) în luarea deciziilor la toate nivelurile, în special la analiza necesităţilor, finanţare, instruire, evaluare şi certificare.
3.   Proiectul  finanţat  de  Liechtenstein  este  deschis  pentru  colaborare  cu  alte proiecte implementate în învățământul secundar profesional.
Țara Republica Moldova
Parteneri Ministerul Educaţiei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul Educaţional Pro Didactica
Obiectivul general Dezvoltarea unui sistem mai flexibil şi mai bine ajustat la solicitările pieței muncii în scopul susţinerii şi integrării tuturor celor ce sunt în căutarea unui loc de muncă.
Obiectivele proiectului
  1. Dezvoltare Organizaţională: abilităţi manageriale
  2. Dezvoltare de personal: formarea abilităţilor de instruire şi profesionale
  3. Procurarea echipamentului: sprijin în baza planului de dezvoltare a instituţiei Instruirea profesională este învăţarea care are la bază formarea abilităţilor practice, iar crearea unui mediu eficient de învăţare este de importanţă majoră
Durata proiectului 01.10.2008 – 31.12.2011 (Faza I )
Bugetul proiectului Faza I: CHF 2’214’418