27 February 2017 / Locuri de munca
Concurs pentru selectarea unui Consultant în economie și agricultură
Sarcină: Realizarea unui studiu cu analiza activității economice a utilizării terenurilor agricole de la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA)
 
Context: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA) este o instituție publică din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Acesta, împreună cu alte instituții similare, întâmpină greutăți în utilizarea eficientă a terenurilor agricole ale stațiunii didactic-experimentale. Astfel, Fundația Liechtenstein Development Service (LED) din Moldova în colaborare cu MAIA a decis realizarea unui studiu mai profund al acestei probleme.În cadrul proiectului de asistență tehnică ”Educație pentru Agricultură” (EdAgri) CEHTA Țaul este asistat să devină o instituție mai eficientă, care utilizează tehnologii noi didactice și agricole. În rezultat, CEHTA Țaul devine un centru unde se oferă o instruire relevantă în agricultură, axată pe practică, unde elevii, angajații, fermierii ș.a. pot afla mai multe despre metodele moderne de producere a culturilor agricole, păstrare și prelucrare, prioritar a legumelor și fructelor. Trenurile agricole au un potențial enorm pentru ca elevii să fie implicați sistematic în activități ce dezvoltă competențele solicitate pe piața actuală a muncii.

Obiectivele contractului: Expertul/experta sau compania va realiza un studiu care va cuprinde: analiza situației economice din stațiunea didactică a instituției și utilizarea terenurilor agricole; va compara productivitatea cu datele medii din regiune; va identifica constrângerile CEHTA Țaul; va formula recomandări pertinente cum de îmbunătățit performanța economică a stațiunii didactice și utilizarea eficientă a terenurilor agricole (273 ha de teren arabil, 95 ha de plantații multianuale, 80% din ele fiind cu termen depășit de exploatare). 

Sarcini și activități specifice:
 1. Colectarea prin diferite metode, inclusiv participative, cu implicarea mai multor părți interesate a datelor primare și informațiilor pentru anii 2014-2016, despre stațiunea didactică CEHTA Țaul și anume:
 • rezultatele activității economice și indicatorii de performanță;
 • evoluția și structura fondului funciar pe categorii de folosință, analiza modului de utilizare a terenurilor agricole (model anexat);
 1. Analiza comparativă a performanței economice a stațiunii didactice CEHTA cu indicatorii medii similari din regiune. Analiza factorilor ce influențează performanța economică din ultimii 3 ani (2014-2016), folosind diferențierea relevantă (ex.: pentru tipul de culturi și specii agricole, terenuri, echipamente agricole, alți indicatori etc).
 2. Identificarea constrângerilor de bază și blocajelor ce cauzează performanța stațiunii didactice.
 3. Formularea recomandărilor despre îmbunătățarea productivității, luând în considerație obiectivele educaționale ale instituției.
 1. Produsul final livrat. Documentul studiului va conține max. 90’000 caractere în limba română (fără anexe) și va include:
 • descrierea principiilor de bază a analizei economice realizate, scopul, metodele utilizate și instrumentele de colectare a datelor;
 • indicatorii de performanță pentru fiecare cultură și teren agricol - starea actuală în comparație cu datele din regiune;
 • descrierea constrângerilor și estimarea potențialului pentru îmbunătățirea productivității;
 • concluziile și recomandările relevante, strategiile de intervenții posibile (max. 8 recomandări prioritare);
 • date economice în anexe: datele brute analizate și prezentate, inclusiv, tabelele bazei de date colectate și capturate (în format electronic).
Perioada contractului și planificarea timpului:
 • 15 martie, 2017: cererea de aplicare prezentată la Filiala Fundației LED în Moldova,
 • 20 martie, 2017: semnarea contractului de prestări servicii și transferul primei tranșe (50%) din bugetul aprobat,
 • 10 mai 2017: prezentarea versiunii de lucru a raportului către CEHTA, MAIA și LED,
 • 24 mai, 2017: feedback din partea CEHTA, MAIA și LED,
 • 7 iunie, 2017: prezentarea versiunii finale final către CEHTA, MAIA și LED,
 • 21 iunie, 2017: aprobarea documentului final și transferul tranșei a doua (50%) din bugetul aprobat.
6. Cererea de aplicare a prestatorului de servicii va conține:
 • CV-ul cu accentuarea experienței relevante, includerea a 2 referințe a unor cercetări similare realizate,
 • conceptul și metodologia de cercetare,
 • oferta financiară detaliată.
 
Persoanele și firmele de consultanță pot depune dosarele la adresa de email: pius.frick@led.md, în copie: liliana.calmatui@led.md sau direct la sediul Filialei Fundației Liechtenstein Development Service în Moldova (MD-2012 or. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni nr. 25, oficiul 21, tel. 022 232 239, 221 950) până la 15 martie 2017, orele 14.00.
 
Notă: Încurajăm toate persoanele interesate să contacteze și să viziteze oficiul Fundației LED Moldova pentru clarificări și informații utile înainte de a depune cererea de aplicare.