Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii, MEEETA Faza a IV-a

Proiectul promovează abilitarea economică a tinerilor, dezvoltând abilităţi de generare a veniturilor orientate spre antreprenoriat.

Principalele activităţi sunt:
  • Asistenţă la nivel naţional în implementarea noului Curriculum la disciplina „Bazele Antreprenoriatului”. În urma pilotării în 15 şcoli, proiectul va susţine ME în implementarea acestui curriculum la nivel naţional. În baza unui studiu de identificare a necesităţilor de instruire, o serie de training-uri for fi desfăşurate atât pentru profesorii din ŞP cât şi pentru cei din Colegii.
  • Înfiinţarea a 3 Centre Metodologice pentru Bazele Antreprenoriatului (nord, centru şi sud) pentru profesorii care predau această disciplină. Împreună cu centrele de resurse, proiectul va organiza forumuri anuale pe tema educatiei antreprenoriale pentru a avea un contact sistematic cu cadrele didactice.
  • Susţinerea tinerilor în elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri: Concursuri ale Planurilor de Afaceri, cursuri adiţionale în domeniul antreprenoriatului pentru start-up; oferirea granturilor pentru  start-up; organizarea practicilor de producţie şi mentorat. Asistarea a 3 ŞP în iniţierea propriilor activităţi antreprenoriale, care vor servi drept model pentru studenţi şi vor contribui la educaţia lor profesională.
Țara Republica Moldova
Parteneri Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri – CEDA în colaborare cu Ministerul Educaţiei (ME) în calitate de partener guvernamental principal, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor și partenerii locali de implementare: Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia (Soroca); Asociaţia Femeilor de Afaceri (Bălţi); Asociaţia Femeilor din Găgăuzia (Comrat); Camera de Comerț și Industrie, toate instituțiile de învățământ profesional tehnic din Moldova.
Obiectivul general De a spori în continuare șansele absolvenţilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic de a găsi un loc de muncă sau de a porni o microîntreprindere în țara proprie.
Obiectivele proiectului
  1. Există capacitate națională de a furniza educație antreprenorială în instituțiile de învățământ profesional tehnic
  2. Elevii din ultimul an și absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic aplică propriile competențe antreprenoriale
  3. Instituții de învățământ profesional tehnic practică activități antreprenoriale pentru o calitate mai bună a pregătirii profesionale a elevilor și generare de venituri.
Durata proiectului 01.03.2017 – 29.02.2020 (Faza a IV-a)
Bugetul proiectului 757’743 EUR