Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză (FELT School)

Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză contribuie la procesul de dezvoltare profesională a tinerilor şi viitorilor profesori de limba engleză prin publicarea de resurse didactice la limba engleză şi crearea oportunităţilor de dezvoltare profesională continuă.

Proiectul oferă resurse didactice pentru cursurile de limba engleză la nivelul claselor primare şi al şcolilor vocaţionale care activează în domeniul gastronomiei.

Proiectul publică fişe didactice la limba engleză (setul profesorului şi setul elevului) pentru clasele primare şi le integrează în procesul de predare a limbii engleze la instituţiile partenere. Ca rezultat, elevii îşi dezvoltă abilităţi metacognitive, profesorii au mai multe oportunităţi de a implementa tehnici de predare a limbii engleze centrate pe elev, toţi elevii practică şi aplică mai mult materialul nou în cadrul lecţiei şi creşte numărul de elevi care au abilitaţile bune de vorbire în limba engleză.

Proiectul oferă de asemenea oportunităţi de instruire continuă pentru profesorii începători şi pentru studenţi, viitori profesori de limba engleză. Instruirea este organizată prin intermediul atelierelor de lucru, activităţi de co-predare, lecţii înregistrate sau secvenţe video privind utilizarea fişelor didactice, sesiuni de elaborare, evaluare şi îmbunătăţire a portofoliului la limba engleză şi şcoli de vară.

Resursele publicate sunt disponibile pe piaţă şi proiectul începe să desfăşoare activităţi economice iar venitul este utilizat penru a consolida capacitatea organizaţională a asociţiei „Centrul pentru Educaţie Continuă” şi a dezvolta în continuare proiectul FELT School.

Sumarul proiectului
Țara Republica Moldova
Parteneri Catedra de Filologie Engleză şi Germană, Facultatea Litere, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, Instituţia Publică Centrul de Excelenţa în Servicii şi Prelucrare a Alimentelor, L.T. „G. Coşbuc” din mun. Bălţi, L.T. Bălăureşti”, Gimnaziul Făleştii Noi, Chetriş şi alte instituţii educaţionale.
Obiectivul general FELT School a contribuit la îmbunătăţirea procesului de predare a limbii engleze în clasele primare şi în şcolile vocaţionale care activează în domeniul gastronomiei.
Obiectivele proiectului
  1. Resurse didactice pentru cursurile de limba engleză sunt elaborate şi publicate;
  2. Procesul de predare a limbii engleze la instituţiile partenere este îmbunătăţit;
  3. Capacitatea organizaţională a asociaţiei „Centrul pentru Educaţie Continuă” este îmbunătăţită şi a început activitatea de generare a venitului.
Durata proiectului 01.06.2015 – 31.05.2018 (Phase II)
Bugetul proiectului Faza a II-a: 165’824 €